Prometeo eta Proserpinaren amodioa edo <i>Haur besoetakoa</i> (1970) - Université de Pau et des Pays de l'Adour Access content directly
Journal Articles Egan Year : 2019

Prometheus and Proserpine’s love or Haur besoetakoa (1970)

Prometeo eta Proserpinaren amodioa edo Haur besoetakoa (1970)

Abstract

In studies of intertextual relations in Haur besoetakoa, to date the most cited examples have been Celtic mythology and Vladimir Nabokov’s Lolita(1955). In this article we want to highlight pre-Christian mythology as well as Greco-Roman traditions at both the superficial and profound levels in the novel. From the proposed hypertextual relations it is deduced that this literary work was an attempt to create “high literature” in Basque and that it is introduced into the genealogy of what is termed the “universal” western literary tradition. Moreover, several details will be highlighted through ideological interpretations linked to paganism.
Haur besoetakoaren testuartekotasun harremanen azterketetan keltiar mitologia eta Vladimir Nabokov-en Lolita (1955) izan dira orain arte aipatuenak. Artikulu honen bidez mitologia aurrekristauaren baitako tradizio grekolatindarrak eleberriaren azaleko nahiz sakoneko mailetan duen presentzia azpimarratu nahi dugu. Proposatzen ditugun harreman hipertestualetatik ondorioztatzen da literatura lan hau euskal “goi-literatura” sortzeko saiakera bat izan zela eta “unibertsal” deitu izan den mendebaldar literatur tradizioaren genealogian txertatzen dela. Honekin batera, paganismoari lotutako irakurketa ideologikoak direla-eta zenbait xehetasun azpimarratuko ditugu.
No file

Dates and versions

hal-02553650 , version 1 (24-04-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02553650 , version 1

Cite

Amaia Elizalde. Prometeo eta Proserpinaren amodioa edo Haur besoetakoa (1970). Egan, 2019, 72 (1-2), pp.29--50. ⟨hal-02553650⟩
8 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More