Azkaingo izenordainak - Université de Pau et des Pays de l'Adour Access content directly
Journal Articles Lapurdum Year : 2015

Azkaingo izenordainak

Abstract

Lapurdi itsas hegiko euskara edo « Kostatar » mintzairari buruz gure ezagutzen aberasteko helburuarekin, hizkera honen barne den Azkaine herriko izenordainei interesatu gara. Lan xume honetan, Azkaingo ahozko euskaran erabili ohi diren pertsona izenordain arruntak eta indartuak, baita izenordain zehaztugabeak ere ekarri ditugu. Datu hauek, dialektologian usaiakoak diren irizpideen bidez hautatu lekukoen ahotik bildu dira, inkesta zein hizketa librean. Elementu hauek inguruko hizkerekin alderatu ditugu, gure esku diren lanak kontuan hartuz. Gainera, XVIII, XIX eta XX. mendeetako hiru azkaindarren idatziak aintzat hartu ditugu, hauek dira Michel Chourio, Etienne Lapeyre eta Jean Elissalde, tokiko euskararen bilakaeraren berri eman ahal izateko.

Domains

Linguistics

Dates and versions

hal-02553624 , version 1 (24-04-2020)

Identifiers

Cite

Maitena Duhalde. Azkaingo izenordainak. Lapurdum, 2015, Euskal hizkera eta dialektoak gaur egun, numéro spécial 3, pp.115--123. ⟨10.4000/lapurdum.2652⟩. ⟨hal-02553624⟩
22 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More