Lexikoaren eta flexioaren azterketa translinguistikoa hizkuntza arazoak dituzten haur eta heldu eleanizdunengan - Université de Pau et des Pays de l'Adour Access content directly
Conference Papers Year : 2019

Cross-linguistic assessment of lexicon and inflection in mutilingual children and adults with language disorders

Lexikoaren eta flexioaren azterketa translinguistikoa hizkuntza arazoak dituzten haur eta heldu eleanizdunengan

Domains

Linguistics
No file

Dates and versions

hal-02551564 , version 1 (23-04-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02551564 , version 1

Cite

Marie Pourquié. Lexikoaren eta flexioaren azterketa translinguistikoa hizkuntza arazoak dituzten haur eta heldu eleanizdunengan. Summer School : Bi hizkuntza garun bakarrean : Euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. [Two languages in one brain: Contributions and challenges of Basque psycholinguistics], Gogo elebiduna-The bilingual Mind, University of the Basque country, UEU, Jul 2019, Eibar, Espainia. ⟨hal-02551564⟩
9 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More